header

Regulaminy i dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach są dostępne dla pracowników szkoły. Znajdują się w:

  • sekretariacie szkoły,
  • gabinecie Dyrektora szkoły.

Kserokopie niektórych dokumentów, Instrukcji, Zasad znajdują się w miejscach i pomieszczeniach, których dotyczą.