header

  • Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat szkoły, gdzie interesant jest odpowiednio kierowany.
  • Dni i godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie szkoły: od poniedziałku do piątku 7.30 - 14.00.
  • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu osobistym lub telefonicznym.