header

Historia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach

Szkoła parafialna istniała już z całą pewnością w XVII w. Mieściła się ona w budynku parafialnym przy tutejszym kościele. Obsada nauczycielska szkoły i nadzór nad wychowaniem i nauczaniem w szkole parafialnej leżały w rękach kościoła.

Dnia 13.03.1811r. nauczyciel p. Antoni Buda poprosił o wybudowanie nowej szkoły, ponieważ stara, dotychczas używana  składała się z jednej sali szkolnej i jednej izby mieszkalnej  z przyległą komórką. Była za mała i groziła zawaleniem się. Brak było toalet szkolnych oraz zabudowań gospodarczych. Dzieci przybywało rok rocznie, a nauka musiała odbywać się dwuzmianowo. Dnia 16.02.1813r. wielki pożar zniszczył zupełnie kościół, szkołę i ⅔ miasteczka. Budowę nowej szkoły powierzono p. Gabrielowi z Białej (18.03.1814r.). Miała ona  być 60 stóp długa i 40 stóp szeroka, zaś zabudowania gospodarcze miały być 24 stopy długie i 12 stóp szerokie. Wymienione budynki mieściły się w ogrodzie farnym, będącym własnością parafii katolickiej w Strzeleczkach. Dnia 06.04.1838r. spaliła się szkoła i zabudowania gospodarcze. Nową szkołę zbudowano w latach 1840-1842.

W roku 1852 liczba mieszkańców w Strzeleczkach wynosiła 2140 osób, a liczba dzieci szkolnych – 305. Uczęszczanie do szkoły w tym czasie było bardzo nieregularne. Powodem złej frekwencji było: ubóstwo mieszkańców, obojętność rodziców, a po części surowe traktowanie dzieci szkolnych przez ówczesnych nauczycieli niemieckich.

W roku 1900 szkołę poprawiono i odremontowano. Gruntownej przebudowy szkoły dokonano w 1909r. W 1927r. wybudowano dom dla sióstr zakonnych, w którym to budynku uruchomiono freblówkę dla dzieci przedszkolnych.

Zarządzeniem ministerialnym w Berlinie z dnia 07.05.1939r. szkołę odłączono od kościoła. Dnia 01.01.1940r. parafia katolicka w Strzeleczkach za oddaną szkołę otrzymała 6200 marek niemieckich.

Po wyzwoleniu, Inspektorat Szkolny w Prudniku przystąpił do uruchomienia szkół  w powiecie. Dnia 08.07.1945r. ludność uporządkowała szkołę, zdemolowaną i wyrabowaną wskutek działań wojennych. Do szkoły zapisało się ponad 150 dzieci. Dnia 09.07.1945r. nastąpiło uroczyste otwarcie polskiej szkoły powszechnej w obecności Inspektora Szkolnego Pana Wafelki. Początkowo brak pomocy naukowych i podręczników szkolnych w dużej mierze utrudniał realizację programu nauczania.

W 1948r. szkoła stała się  Siedmioklasową Szkołą Podstawową. Liczyła wówczas 357 dzieci uczących się w 9 salach pod opieką 7 nauczycieli. Kierownikiem szkoły był Pan Ferdynand Szopa. Pełnił on tę funkcję do 1968r.